Onze visie: schoonheid - stevigheid - bruikbaarheid

Architectuur vloeit voort uit de functie van een gebouw: het gaat niet enkel om het uiterlijk, een woning dient om te wonen. Een goede keuken kun je enkel maken als je graag eet … Dit geldt voor elke architectuuropdracht.

Wij vertrekken vanuit de functie of het programma en dan pas wordt de vorm bepaald.

Architectuur heeft een functie, nl. beschutting bieden tegen weersinvloeden, privacy bieden, en die wordt vertaald in een bepaalde vorm die daar bij aansluit.